Планове на заключване

KA – KEYED ALIKE Система общ ключ

Система общ ключ позволява на всички потребители на системата да отварят всички врати или част от тях (например входните врати или портали) с един ключ. Тези системи са подходящи предимно за еднофамилни къщи, малки семейни фирми, вили, включване в система няколко входа. 

CC – CENTRAL CYLINDER Система централен патрон

Поради конфигурацията си система централен патрон е подходяща за жилищни кооперации, блокове и комплекси, където определен брой независими един от друг потребители използват собствените си ключове, за да опепират с общи помещения като вход, гаражи, мазета и пр.  

По желание се добавя ключ за поддържане на общите части – отоплителни помещения, климатични инсталации и др.

MK – MASTER KEY Система мастър ключ

Система мастър ключ се състои от неограничен брой единични потребители, които отварят единствено вратата на своето помещение, и от мастър ключ, който отваря всички врати.  

Тази система се интегрира в плана на заключване на публични обекти като училища, поликлиники, складове, кина, басейни, спортни зали и комплекси.

GMK – GENERAL MASTER KEY Система главен мастър ключ

Системата главен мастър ключ се приспособява към организационните нужди и позволява на потребителите да отварят вратите на различни помещения с един ключ в зависимост от от обхвата на задълженията и правомощията им.  

Типични ползватели на система главен мастър ключ са индустриални обекти, летища, болници, университети, хотели, административни сгради и др.

Scroll to Top