Автомати за радиални врати

ABLOY DOOR AUTOMATICS

ABLOY DOOR AUTOMATICS
Приложими за врати, при които отварянето с ръка е невъзможно, нежелателно или неудобно. 

Подходящи за болници, търговски центрове, хотели и др.

Scroll to Top