Key management системи

Traka 21 – Интелигентно управление на ключове

Тraka 21 e иновативна система, предлагаща последната новост в интелигентното управление на ключове. Тя помага проследяването и отчита движенията на всеки индивидуален ключ, като гарантира, че достъпът до ключовете е винаги под контрол.

Traka 21 e изключително лесен и удобен инструмент за корпоративно управление на ключове.

Предимства:

– Гарантиран контрол на достъпа
– Лесно администриране на ключове, потребители и правата за достъп
– Наблюдение, отчет и експорт на данни за използваните ключове
– 21 здрави ключодържателя със секюрити халки
– Устойчива стоманена кокнструкция, здрави панти и подсилени точки за фиксиране
– Ръчно освобождаване на вратата в случай на авария
– Звукови сигнали

Системата се основава на механично разпознаване на ключа и отчита достъпа до почти всички физически активи – помещения, съоръжения, обезопасени зони, машини, дори превозни средства. Контролът е гарантиран, тъй като всяко преместване на ключ се записва в софтуера на Traka 21.
Системата е подходяща за управление на достъпа в индустрията, в отрасли с нужда от високо ниво на сигурност – банки, болници, търговски центрове, енергийни компании и др.
Traka 21 гарантира, че правилните ключове са достъпни за правилните хора в подходящото време, като осигурява спокойствие и защита за хората, сградите и оборудването дори за най-взискателната обстановка.

Scroll to Top