Parkist 11C

Parkist C Series независими механични системи за паркиране с яма, които носят покривна платформа на входно ниво, се движат надолу и нагоре. Благодарение на покритието, превозните средства могат да бъдат спасени като в комфортен затворен паркинг, превозните средства могат да бъдат паркирани върху или използвани част от ландшафтната площ и архитектурно естетически предпочитания.

ПРЕДИМСТВА

  • Системата осигурява 3 пъти увеличаване на капацитета без камериер с независима помощна програма за паркиране
  • Тъй като превозните средства са паркирани под земята, те са защитени на открито без никакъв риск.
  • Осигурява преминаване и паркиране на капак.
  • Покритието може да бъде павирано според конструктивните и архитектурни предпочитания.
  • Иновативният обикновен дизайн на повърхността на платформата прави ходенето и шофирането по-удобни.

Използвайки системата последователно, превозните средства могат да достигнат до задните системи през капака на входно ниво.

Стандартно паркомясто с капацитет 2.200 кг /кола и уникална опция 2.800 кг/ автомобил.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИЛЮСТРАЦИЯ

Previous
Next
Scroll to Top