ПЪРВОКЛАСНИ СТОМАНЕНИ СЕКЦИОННИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

Не само изискванията на стандартите за безопасност и работните процеси в промишлеността се увеличават – разходите за енергия също нарастват неимоверно. Бързодвижещите се врати се отварят и затварят изключително бързо, с което се оптимизират технологичните процеси и се осигурява постоянна температура в производствените халета и съоръжения. Бързодвижещите се врати на Novoferm се предлагат за монтаж на открито и на закрито и могат да се произведат по зададени от вас размери. Те отговарят и на най-строгите европейски изисквания за безопасност и не се нуждаят от почти никаква поддръжка.

РАЗЛИЧНИТЕ СИТУАЦИИ ИЗИСКВАТ РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ

Ефективността на работното място включва ефективност на разходите. Бързодвижещите се врати на Novoferm спомагат за повишаване на резултатите от вашата логистична дейност. Novoferm предлага индивидуални решения, които отговарят на изискванията на почти всяко приложение. Нашите вътрешни отдели за научно-изследователска и развойна дейност внимателно следят промените в изискванията, отнасящи се за бързоролетните врати.

Изискванията за енергийна ефективност на сградите стават все по-строги – тенденция, която ще продължи и в бъдеще. Изследване, проведено от Техническия университет в Мюнхен, показва, че бързодвижещите се врати играят ключова роля при понижаването на енергийните нужди на промишлените сгради. Изследването разкрива, че температурата във вътрешността на сградата или помещението се понижава рязко при отварянето на вратата (в зависимост от температурната разлика и вида на сградата). Съответно по-бързото затваряне на вратата води до по-малка загуба на топлина. Освен това значително се намаляват и въздушните течения, което създава по-добър микроклимат в сградата и се свеждат до минимум отпуските по болест сред персонала.  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО ВКЛЮЧВА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

Ако вратата се използва рядко, тогава ключовият акцент е върху изолацията, но ако една врата се използва често, скоростта, с която тя се отваря и затваря, както и височината, на която тя се отваря, имат много по-голямо значение. Ето защо най-новото поколение контролни табла на Novoferm са снабдени като стандарт с регулируема функция за спиране на половината на височината. Тази функция, в съчетание с функцията за „автоматично затваряне”, позволява значителни икономии на енергия.

Независимо от вида на вратата, загубите на енергия през отворената врата винаги ще са много по-големи от загубата на енергия от топлопреминаване и изтичането на въздуха през затворена врата. Изследване, проведено от Техническия университет в Мюнхен, показва, че монтажът на бързодвижещи се врати и подобряването на времето за отваряне могат да намалят енергийните нужди до 30%! Комбинирането на две врати в една обща спестява дори повече и може да осигури 90% постоянна температура в помещението.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА, ДОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

През 2009 г. Novoferm подписа груповата Харта за „Зелени решения”, пакет от конкретни мерки за намаляване на емисиите на СО2 в процесите на производство, доставка, монтаж и поддръжка на индустриалните врати.

100% рециклируеми материали

Това е цел, която се стремим да постигнем. Затова подбираме материалите си и ресурсите много внимателно и ги доусъвършенстваме със собствени разработки. Устройствата ни за управление например не съдържат никакво олово и са изцяло в съответствие с изискванията на Директивата за ограничение на опасните вещества (RoHS), което поставя Novovferm сред най-добрите в тази категория.

ПРОИЗВЕДЕНО И ДОСТАВЕНО ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Novoferm доставя много повече от само бързодвижещите се врати – ние предлагаме и широка гама от промишлени и многофункционални врати, пожароустойчиви врати и товаро-разтоварна техника. Novoferm предлага висококачествени продукти за всички видове отвори в съвременните индустриални сгради.

Изборът да работим само с един партньор носи следните предимства:

  • Една точка за контакт за продукти, монтаж, поддръжка и следпродажбено обслужване
  • Продуктите са идеално координирани за оптимизиране на работните потоци
  • Продуктите се доставят автоматично в правилната последователност
  • Монтажниците добре познават всички продукти  
ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ

Следващите илюстрации показват как се движи въздушният поток, причиняващ загуба на енергия, при монтирана конвенционална външна врата (A). Високотехнологичната бързодвижеща се врата на Novoferm (B) вече е затворена докато тези въздушни потоци започнат да се движат.

Това осигурява постоянна температура в помещението, значително намалява загубата на енергия, подобрява работната среда и по този начин предотвратява ненужните отпуски по болест.  

Температурата на закрито в производствените помещения е около 19°C.

Студеният въздух прониква през отвора под врата А, докато топлият въздух излиза през горната част. Врата B вече е затворена, когато тези въздушни потоци започнат да се движат.  

Конвенционалната врата A се отваря със скорост 0,2 м/сек. Скоростта на бързодвижещата се врата B е 2 м/сек!

Много енергия се губи, когато се отваря врата А.  

Конвенционалната врата A се отваря бавно. Бързодвижещата се врата B е отворена и товарът може да премине през нея.  

Вътрешните температурите падат бързо, когато външната температура е 7°C, което ненужно повишава разходите за отопление.  

 

Сигурни врати

Всички автоматични индустриални врати трябва да отговарят на изискванията на европейския стандарт EN 13241-1. Novoferm разработва и произвежда всички нови продукти в строго съответствие с тези стандарти, за да се гарантира тяхната надеждна работа в ежедневната употреба и за осигуряване на безопасност при монтажа и техническото им обслужване.

 
СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ

Ако Novoferm е ваш партньор, проектите не приключват след монтажа. Сервизното обслужване и поддръжка са от ключово значение за осигуряване на продължителна експлоатация, качество и дълготрайност. Novoferm предлага ефективно 24-часово обслужване и възможност за избор на сервизни пакети, за да се гарантира непрекъснатост на стопанската ви дейност.  

Широката гама от бързи врати, произвеждани от Novoferm , намират приложение в почти всички пазарни сектори. Дизайнът на индустриалните врати е тясно свързан с предназначението им и условията, в които трябва да работят надеждно. Нашата стандартна серия разполага с решения за почти всяка монтажна ситуация. Ако условията са трудни, заедно с вас ще положим усилия да намерим решение, което да се вписва идеално.  

ПРОМИШЛЕНОСТ

В леката и тежката промишленост се използва широка гама от бързодвижещи се врати.

Най-широката гама от индустриални врати, изработени от Novoferm, предлага правилното решение за почти всяка ситуация. Продукти, които се монтират лесно, работят без никакви проблеми и не изискват почти никаква поддръжка. Ето защо ние гарантираме непрекъснатата работа и безопасността на нашите продукти.  

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Продуктите на Novoferm намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост. Ние си сътрудничим от години с големите имена в производството и обработката на храни в Европа.

Имаме богат опит в изграждането на хладилни помещения. Научихме, че в този сектор не са важни само материалите, като неръждаема стомана например, както и строгите хигиенни изисквания, а че често трябва да се търсят индивидуални решения. Често пъти основният акцент е върху ефективността на разходите и непрекъснатостта на производствения процес.

ТЪРГОВИЯ

Един модерен супермаркет обикновено има добре заредени рафтове с широка гама от продукти. Честото движение между склада и магазина е от решаващо значение, за да се поддържа доброто зареждане на рафтовете.

По тази причина често за разделяне на магазина от складовата зона се използват бързодвижещи се врати. Те са бързи, отварят се и се затварят автоматично, употребата им е безопасна, почти не заемат място и са изключително тихи. Novoferm проектира по поръчка врати за различни клиенти, а сред клиентите ни са водещите търговски вериги в Европа. 

АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

Средноголям автомобилен завод произвежда хиляди коли всеки ден. Потокът от стоки е огромен и бързата доставка е от ключово значение.

Само този факт е достатъчен, за да оправдае огромните изисквания за надеждна работа на вратите и индустриалните врати, които са част от този логистичен поток. Novoferm доставя продукти, които функционират безотказно при тези условия. В добавка към това, Novoferm предлага 24-часов следпродажбен сервиз за оказване на помощ възможно най-бързо в случай на неизправност.  

ФАРМАЦЕВТИКА И ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Изискванията по отношение на хигиената, възможността за заключване, експлоатационната надеждност, гъвкавостта при монтаж и безупречния следпродажбен сервиз са особено строги във фармацевтичния и химическия сектор.

Novoferm предлага индивидуални решения и инвестира време и пари в обучения на производствения персонал и монтажните бригади. Нашите техници и монтажници са сертифицирани и отговарят на всички изисквания за работа в строго регулирана работна среда.  

ЛОГИСТИКА

След като един продукт стане готов за продажба, той трябва да достигне до клиентите възможно най-бързо и ефективно. Ето защо европейските компании често предпочитат да работят с големи логистични центрове за съхранение и оборот на стоки.

Индустриалните врати, които съставляват част от тези логистични потоци, често трябва да се отварят и затварят няколко пъти на ден. Следователно не е достатъчно само да се осигури доставката на продукти от най-висок клас! Дори и продукти с най-високо качество могат да се повредят при силно натоварване. Превантивната поддръжка обаче може надеждно да предотврати подобни неизправности. Затова Novoferm предлага широка гама от допълнителни договори за поддръжка и обслужване.

Галерия

Scroll to Top