За перфектно изравняване на нивото

Модел NLS - напасваща рампа с хидравличен падащ борд


Напасващите рампи се използват там, където е нужен идеален, сигурен, лесен за прилагане мост между пода на халето и товарната платформа на камиона. По този начин стоките могат да се товарят и разтоварват напълно безпрепятствен, а скоростта на прехвърляне на стоката достига своя максимум.

Структура:

  • обхватна кутия със стоманена рамкова обшивка от трите страни
  • плато с падащ борд
  • хидравлична система, състояща се от: агрегат и два цилиндъра – един за платото и един за падащия борд
  • командно табло с управление
  • рампата може да се вгради по различни начини в зависимост от това за какъв вид строеж ще се използва

Модел NLS - напасваща рампа с хидравличен изнсяащ се борд

Напасващите рампи се използват там, където е нужен идеален, сигурен, лесен за прилагане мост между пода на халето и товарната платформа на камиона. По този начин стоките могат да се товарят и разтоварват напълно безпрепятствен, а коростта на прехвърляне на стоката достига своя максимум.

Структура:

  • обхватна кутия със стоманена рамкова обшивка от трите страни
  • плато с интегриран изнаясщ се борд
  • хидравлична система, състояща се от: агрегат и два цилиндъра – един за платото и един за изнасящия се борд
  • командно табло с управление с пет бутона
  • рампата може да се вгради по различни начини в зависимост от това за какъв вид строеж ще се използва

Услуга от каталога

- Каталог на немски език