Пожарозащитни плъзгащи се врати Novoslide

NOVOSLIDE INDUSTRY

Подземните гаражи, многоетажните паркинги или други подобни сгради изискват специални врати. Причините за това са много, като изискванията за безопасност играят особено важна роля. Този тип пожарозащитна преграда е обхваната в европейските продуктови стандарти EN 16034 („пожарозащитни прегради“) и EN 13241 („порта“).

Новата пожарозащитна плъзгаща се врата на Novoferm – NovoSlide Industry, е специално разработена, за да отговори на тези строги европейски продуктови стандарти. Вратата може безопасно да се използва в цяла Европа тъй като има СЕ маркировка. Вратата отговаря на всички основни времеви класове на устойчивост, за да посрещне различните изисквания за строителство в Европа.

Пожарозащитните плъзгащи се врати разделят сградата на отделни пожарни зони. Вратата NovoSlide Industry изпълнява тази задача изключително добре поради лесния си монтаж и отличните си пожарозащитни свойства. Плъзгащите се врати NovoSlide Industry се състоят предимно от предварително сглобени елементи, което прави монтажа им бърз и лесен. Всеки панел е оборудван с отделна ролка, която спестява време при монтажа на отделните панели в релсовия път.
Вратата NovoSlide Industry, също така е тествана за пожарозащита до клас EI2 120, което демонстрира високата ѝ пожароустойчивост. Температурата в пещта за изпитвания след 120 мин. надвишава 1 000 °C . При такива температури не само вратата от страната на огъня, но и зидарията на изпитваната стена е под изключително напрежение. Дори при тези условия плъзгащата се врата трябва да остане изцяло непокътната и да отговаря на изключително строгите изисквания за уплътненяване на помещенията и изолиране на топлината.

Scroll to Top